Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Today
  2. baştaki konusmalarıda atarım güzel akrdeş skıntı yok gm loga baksın konusmalara
  3. işine bak lan muteyi duyunca hemen burayamı geldin ezik
  4. Salak dedim dogru ama cocukmuşsun o konuda hakaret oluyor
  5. Baştaki konuşmalar nerde güzel kardeş
  6. nereye kaçtın :D laf atmasını bılıyorsun ortalıkta yoksun
  7. Gereğinin yapılmasını rica ederim.
  8. Yesterday
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...